• Obhajoby dizertačných prác

    16 aug 2018

    Dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene oznamuje, že sa v zasadacej miestnosti dekanátu FEE (č. dverí E 214)...

  • Dôležité informácie k zápisu do I. ročníka

    17 júl 2018

    Oznamujeme nasledovné organizačné pokyny a zároveň žiadame o ich dodržanie. Podrobnosti sú pripojené v prílohe. Preukaz študenta je možné si vybaviť...

Pozývame Vás v utorok 10.7. na Zlatý potok vo Zvolene stavať vyvýšené záhony. Záhony sú súčasťou projektu...
Úradné hodiny pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia: PO 09.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hod. UT...

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Poslaním fakulty a jej hlavným vzdelávacím cieľom je odborná príprava špecialistov so širokou škálou vedomostí v oblasti ekológie a environmentálnych vied, hlavne pre potreby vedeckých a výskumných inštitúcií, administratívy na štátnej úrovni, na úrovni miestnych samospráv alebo mimovládnych environmentálnych organizácií, ako aj rozvoj výskumu v týchto oblastiach.

Chcem študovať na fakulte
Prepájame výučbu s praxou, umožňujeme študovať v zahraničí, participujeme na medzinárodných projektoch, budeš expertom na životné prostredie a jeho ochranu, spolupracujeme v oblasti environmentálnej výchovy – Živica, projekt Globálne vzdelávanie, Sokratov inštitút, máme úspešných absolventov, v našom kolektíve máme aj bývalého ministra životného prostredia.

Prvá fakulta svojho druhu

Sme jediná a prvá fakulta svojho druhu na Slovensku. Staň sa aj Ty jej súčasťou.

Zameranie fakulty

Poslaním fakulty je príprava odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy.

Výskum nás posúva dopredu

Fakulta sa orientuje na základný výskum bioty, krajiny a jej zložiek, skúmanie zmien kvality ŽP človeka a filozofické a sociálne aspekty vzťahov človeka, prírody a spoločnosti. ...
18

možností štúdia

z akreditovaných študijných programov našej fakulty.

Fakulta v číslach

0
absolventov
0
sme prvou a jedinou fakultou svojho druhu na Slovensku
0
študijných programov vo všetkých úrovniach štúdia
0
katedier s pestou ponukou predmetov
0
rokov lídrom vo vzdelávaní v oblasti životného prostredia a legislatívy