• Videovečer: Ekvádor

  20 mar 2019

  Poďte sa pomototať okolo rovníka. Všetkých srdečne pozávame. Sprievodcom bude Vladimír Kubovčík. 27. marca 2019 o 18. hodine v učebni E418

 • Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  11 mar 2019

  Dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene oznamuje, že sa dňa 28. marca 2019 o 09.00 hod. v miestnosti B8 na TU vo...

 • Pozvánka na prednášku o klíme

  07 mar 2019

  V utorok 12.3.2019 o 10:30 - 12.00 Mgr. Tomáš Chabada z Masarykovej univerzity v E413 bude mať prednášku Slovenská spoločnosť a zmena klímy: Aké máme...

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Poslaním fakulty a jej hlavným vzdelávacím cieľom je odborná príprava špecialistov so širokou škálou vedomostí v oblasti ekológie a environmentálnych vied, hlavne pre potreby vedeckých a výskumných inštitúcií, administratívy na štátnej úrovni, na úrovni miestnych samospráv alebo mimovládnych environmentálnych organizácií, ako aj rozvoj výskumu v týchto oblastiach.

Chcem študovať na fakulte
Prepájame výučbu s praxou, umožňujeme študovať v zahraničí, participujeme na medzinárodných projektoch, budeš expertom na životné prostredie a jeho ochranu, spolupracujeme v oblasti environmentálnej výchovy – Živica, projekt Globálne vzdelávanie, Sokratov inštitút, máme úspešných absolventov, v našom kolektíve máme aj bývalého ministra životného prostredia.

Prvá fakulta svojho druhu

Sme jediná a prvá fakulta svojho druhu na Slovensku. Staň sa aj Ty jej súčasťou.

Zameranie fakulty

Poslaním fakulty je príprava odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy.

Výskum nás posúva dopredu

Fakulta sa orientuje na základný výskum bioty, krajiny a jej zložiek, skúmanie zmien kvality ŽP človeka a filozofické a sociálne aspekty vzťahov človeka, prírody a spoločnosti. ...
18

možností štúdia

z akreditovaných študijných programov našej fakulty.

Fakulta v číslach

0
absolventov
0
sme prvou a jedinou fakultou svojho druhu na Slovensku
0
študijných programov vo všetkých úrovniach štúdia
0
katedier s pestou ponukou predmetov
0
rokov lídrom vo vzdelávaní v oblasti životného prostredia a legislatívy